Mevzuat

Atatör Radyo ve Telsizcilerin uymak zorunda oldukları Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Talimatlar bu başlık altında toplanmıştır.