Mevzuat

AMATÖR TELSİZCİLERİN SORUMLU OLDUKLARI KANUN VE YÖNETMELİKLER

ELKTRONİK HABERLEŞME KANUNU (05-11-2008 Tarih ve 5809 nolu kanun)

Bu Kanunun amacı; elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke genelinde hizmetlerin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği (18 Temmuz 2009 Tarih 27292 Sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar içintahsis edilmiş frekans bandlarında çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişimesebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen teknikdüzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsizruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 


Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (17 Temmuz 2009 Tarih 27291 Sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı, telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz  ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı hususları  belirlemektir.

 

KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı, Amatör Telsizcilik Sınavına ve Amatör Telsizcilik Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

 

Spektrum Yönetmeliği  (02.07.2009 tarihl ve 27276 sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı spektrum planlanması ve yönetimi, frekansların tahsisi, uluslar arası koordinasyonunu ve tescili ile frekansların etkin ve verimli kullanımı için gerektiğinde tahsis edilen frekansların geri alınması ve yeniden tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.